جستجو
Banner

با تجربه تولید سال در حال حاضر هر فرایند برای تولید محصولات کاغذ بسته بندی ما تا به حال 3-5 کارخانه ثابت با همکاری در قوی همکاری. ما همچنین پس از انجام چاپ کاغذ، داریم یک کارخانه بسته بندی با 40 کارگر با تجربه برای فرآیند صنایع دستی داریم.

با مفهوم ادغام منابع، ما تکنولوژی تولید هر محصول را به کارخانه مرتبط که در آن تخصص خاصی را تقسیم می کنیم، تقسیم می کنیم و سپس محصول نیمه تمام را به کارخانه پردازش ما برای دستیابی به دست نهایی همسان می کنیم، به طوری که هر کس میدان را در آن زمان خوب می کند برای رسیدن به بهترین قیمت، کیفیت و زمان تحویل برای مشتری ترمینال ما!

در مقایسه با شرکت بزرگ بسته بندی چاپ چینی، مزایای اصلی ما منعکس شده در:

1. پایین MOQ

2. قیمت رقابتی

3. عملیات انعطاف پذیر

4. کوتاه مدت زمان

5. خدمات پس از فروش به موقع